MGT *Византия: Большая ложь “Tτο βιβλίο του Μαρμαρά 3” [Dagur-Mánuður Tulun]

Yayınlandı: 13 / 01]Günay Tulun
Bu gruba ait tüm sitelerde yayınlanan makaleler, hiçbir dönemde sansür edilmemiştir. Ayrıca Nisan 2012′den
beri de redakte edilmemekte; doğrusu ve yanlışıyla eser sahibinin gönderdiği özgün hâlde yayınlanmaktadır.
HİÇ DOĞMAMIŞ BİR DEVLET NASIL HÜKÜMRAN OLURMUŞ?
Roma İmparatorluğu’nda; “Antonin ya da Nervan Hanedanı” olarak adlandırılan, İmparator Nerva ile onun soyundan gelen ilk dört imparatorun saltanat yılları, “Beş İyi İmparator Dönemi” olarak anılır.
Bu imparatorlar; NervaTrajanHadrianAntoninus Pius, Marcus Aurelius‘dur. Onların döneminde, hemen her yerde, bayındırlık çalışmalarına önem verilmiş, hatta yeni yeni kentler kurulmuş. Bunu, çeşitli illerimizde, onların adlarıyla anılan eserler nedeniyle de anlayabiliyoruz. 
İşte o Antoninler’den İmparator Hadrianus, adaya gelmiş. Doğruluk ve önyargısız oluşu nedeniyle nadir bilim adamlarından olduğuna inandığım, “Küçük Asya: Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi” adlı kitabıyla ünlü Fransız arkeolog ve mimarı Félix Marie Charles Texier, Edirne’nin de kurucusu olan Hadrianus’ un; bugün artık, Gündoğdu adıyla tanınan köyde kaldığını yazar.
Bunları anlattıktan sonra sitemimi de yazmam gerek.
Neredeyse tüm tarihçiler, adada, Roma döneminin bitişinden hemen sonra, Bizans diye; tarihin hiçbir çağında olmamış, uyduruk bir devletin hükümranlığından söz ederler. Nasıl oluyor demeyin olduruveriyorlar işte!..
MARMARA DİNDARLAŞIYOR 
Dünya üzerinde hiçbir zaman Bizans diye bir devlet olmadığı, bu devletin 16. yüzyılda Hieronymus Wolf adlı bir Alman tarafından uydurulduğu, Bizans adının esaslı olarak kullanılmaya başlanmasının ise 18. yüzyıla denk geldiğini bir milyonuncu kez hatırlattıktan sonra; aslında Roma döneminin ta kendisi olan bu yıllara şöyle bir değinelim.
O günlerde Prokonnisos, piskoposluk makamı yapılmış.
9. yüzyıla kadar, bağımsız bir metropolitlik olmayı da başarmış. 1824 yılında metropolis olmuş. İtaatsiz papazların sürgün yeri olarak kullanılmış.
Nasıl itaatsizlerse hemen hepsi dünya nimetlerinden son derece az faydalanan, kaya ve ağaç kovuklarında yaşayan, kendini tamamen dine adayan insanlarmış.1204 yılında Marmara, Latin piskoposluğuna geçmiş.
Ada, 1230 yılında İmparator Yoannis III Dukas Vatatzes zamanında, İznikliler tarafından geri alınmış. 1236′da Baylos Yoannis Mikelis donanması tarafından kuşatılmış. Barcelona Kulübü’nün ataları Katalanlar, 1307 senesinde adaya saldırmış ama karşılarında Real Madrid olmamasına rağmen adayı alamamışlar.
Alsalardı ne eğlence olurdu ama…
Messi bugün, Türk takımı Marmelona’da oynar olacaktı.
ADA ONA BUNA PEŞKEŞ ÇEKİLE ÇEKİLE
1422 yılında İmparator Manuel Paleologos adaya gelmiş. Khalkolondilis’e göre Marmaralı bir kıza aşık olan imparator, bu aşk yüzünden vaktini adada geçirmekten devlet işlerini unutmuş. Başkente dönmemek için elinden ne gelirse ardına koymazmış.
Sonra adanın bağışlanma dönemi başlamış.
İmparator Manuel Komninos, 1115 yılında Yoannis Komnisos’a bağışlamış.
1224′deyse Mora Dükü Despot Manuel Komninos, “Hooooop!” bile demeden; Georgios Marmara’ya bağışlamış.
Yalnız unutmayalım ki, bu Komninos başka Komninos…
Georgios’da Marmara adını, ölünceye kadar gururla taşımış.
Yani onların hepsi ermiş muradına, biz çıkalım kerevetlerine…
Kerevete çıkmakla iş bitiyor mu? 
Bitmiyor tabii…
O hâlde sonraki yazıda buluşalım da neler olmuş öğrenelim biraz… 
 

Yazıdaki [Византия: Большая ложь “Tτο βιβλίο του Μαρμαρά” (Dagur-Mánuður Tulun)]* başlığının neye hizmet ettiğini soranlara: 
Yıllardır anlatırım. Derim ki; Bizans hiç doğmamış, adı yıkılmasının üzerinden koca koca yıllar geçtikten sonra konmuş, yüzyıllar geçtikten sonra da bu adla anılmaya başlanmış; hayali, namıdiğer uyduruk, yani palavranın da palavrası bir devlettir. Bunu anlatmaya dünyanın en güzel dili olan Türkçemiz yetmediğinden ya da bazıları Türkçeyi bilim dili olarak görmediğinden, bir kez de bu metodu denemek istedim. Tarihçilerimiz yabancıların yazdıklarını benimsemekte hiç zorluk çekmediklerine göre, yazı başlığıyla benim ve kitabın adlarını okur okumaz ne demek istendiğini anlayacaklardır.  *[Византия: Большая ложь “Tτο βιβλίο του Μαρμαρά 3” (Dagur-Mánuður Tulun)]
Византия: Большая ложь: Rusçada “Bizans: Büyük Yalan” anlamına gelir.
Tτο βιβλίο του Μαρμαρά: Yunancada  “Marmara’nın Kitabı” demektir.
Dagur-Mánuður Tulun: İzlanda dilinde Günay Tulun anlamına gelmektedir.


Günay Tulun

Yorumlar kapalı.